Home > General, MOSS 2007 > SEF 2008

SEF 2008

August 28th, 2008 Leave a comment Go to comments

Jag ska är i Sverige den nästa veckan – inte kan väntan att möta svenska SharePointers! Todd Klindt, Steve Smith, Penny Coventry och Eric Shupps ska alla, är där för. Om mitt svenska språk är så fattigt, är det, därför att det inte finns några godaengelska till den svenska översättaren ut där 🙂

Tack till med- SharePoint MVP Goran Hussman!

 http://www.seforum.se/Pages/default.aspx

Categories: General, MOSS 2007 Tags:
  1. No comments yet.
You must be logged in to post a comment.